VALPAR
Parning har ägt rum mellan Sun Master's We got the Look "Caxi" och Newsam's Anthony Hopkins.
Beräknas födas i mitten av Januari.